Doc.gr
Θωμάς Θωμάς

Θωμάς Θωμάς

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος Γρεβενά


Πληροφορίες για Θωμάς Θωμάς
ΚΕΝΤΡΟ LASER ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Επαγγελματική εμπειρία
403 Γ.Σ.Ν. - Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Κοζάνης
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
1999-2003

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

401 Γ.Σ.Ν. - Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
1998-1999

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

404 Γ.Σ.Ν. - Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
1995-1998

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Εκπαίδευση
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
Α' ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
1992-1995

Ειδίκευση στη Δερματολογία Αφροδισιολογία

424 Γ.Σ.Ν.Ε. - Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως Θεσσαλονίκης
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
1991-1992

Ειδικότητα Δερματολογίας (έτος παθολογίας)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
1983-1989

Ιατρική

Αξιολογήσεις για Θωμάς Θωμάς

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις